Quit Claim

Portretrecht

Wie op een foto of film afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het zogenaamde 'portretrecht'. Dat houdt in dat in sommige gevallen de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van degene die op de foto staat. Van een ‘portret’ is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Dit kan een foto zijn, maar denk ook aan illustraties of schilderijen. Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet en maakt onderscheid tussen twee verschillende situaties: het portret in opdracht en het niet in opdracht gemaakte portret (het vrije portret).

Omdat je alleen in beeld komt omdat je mij daartoe opdracht hebt gegeven is er sprake van een portret in opdracht. Daarvoor onderteken je van tevoren hier de Quit Claim.

 

Amsterdam, 10 juni 2021